Book Reviews

Als in een spiegel: Vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse landjuweel van 1561 (Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXII)

By Jeroen Jos Maarten Vandommele

Hilversum: Verloren, ca. 2011, 406 pp., 72 ills

Review published April 2012