Book Reviews

In helder licht. Abraham en Jacob van Strij. Hollandse meesters van landschap en interieur omstreeks 1800

By Charles Dumas, ed., et al.

[Cat. exh., Dordrechts Museum, Dordrecht, and Rijksmuseum, Twenthe]. Zwolle: Waanders 2000. ISBN 90-400-9445-4

Review published May 2002